Mumbai Central- Valsad-Surat-Vadodara- Anand- Ahmedabad
Name Of  Train  KM 0 6 11 30 56 120 168 194 212 233 259 263 286 294 312 322 363 392 427 446 468 492
Local Root Train No. Mumbai Dadar Bandra TM Borivali Virar Dahanu Vapi Valsad Bilimora Navsari Udhana Surat Kim Kosamba Ankleshwar Bharuch Meeyagam Vadodara Anand Nadiad Maninagar Ahemdabad
Virar - Bharuch Pass 59009 - - - - 04.00 05.22 06.22 07.10 07.51 08.25 09.02 09.23 10.12 10.21 10.45 11.05 - - - - - -
Valsad - Viramgam Pass 59049 - - - - - - - 06.05 06.29 07.00 07.39 08.02 08.27 08.37 09.05 09.38 10.54 13.30 14.50 15.40 17.09 18.15
Sanjana - Surat Memu 69141 - - - - Shanjan 06.45 07.09 07.55 08.15 08.47 09.39 09.45 - - - - - - - - - -
Virar - Surat Shatal 59047 - - - - 07.40 09.05 10.10 11.10 11.32 12.01 12.35 13.00 - - - - - - - - - -
Valsad - Surat Memu 69151 - - - - - - - 15.25 15.46 16.17 16.55 17.15 - - - - - - - - - -
Virar - Surat Shatal 59037 - - - - 17.10 18.46 20.31 21.25 21.50 22.53 23.32 23.50 - - - - - - - - - -
Surat Vadodara Memu 69109 - - - - - - - - - - - 16.25 16.59 17.09 17.28 17.45 18.28 19.15 - - - -
Surat Vadodara Memu 69111 - - - - - - - - - - - 17.45 18.19 18.26 18.47 19.07 19.48 20.35 - - - -
Mumbai Central - Borivali Pass 59439 12.15 12.30 Andheri 12.54 13.20 14.05 15.46 17.59 18.00 18.23 19.26 20.16 21.09 21.59 22.09 22.31 22.47 00.07 00.57 02.25 03.12 04.23 04.40
Mumbai Central - Ahemdabad Pass 59441 22.40 22.53 - 23.30 00.23 02.06 03.07 04.15 04.35 05.07 05.43 06.45 07.22 07.32 08.01 08.21 09.14 10.30 12.10 12.28 14.22 14.55
Surat - Bharuch Shatal 59031 - - - - - - - - - - - 18.35 19.12 19.21 19.44 20.00 - - - - - -
Express Train                                              
Valsad - Ahemdavbad Gujarat Quvine 19109 - - - - - - - 04.05 04.26 04.50 05.21 05.43 06.09 06.18 06.36 06.51 07.29 08.07 08.45 09.07 09.58 10.15
Mumbai Central - Ahemdabad Gujarat Express 19011 05.45 05.57 - 06.27 Boisar 07.26 07.48 08.43 09.15 09.35 09.53 - 10.33 10.55 11.05 11.21 11.36 12.07 12.45 13.19 13.40 14.32 15.05
Mumbai Central - Ahemdabad Shatabdi Express(off on Sunday) 12009 06.25 - - 06.59 - - 08.30 - - - - 09.45 - - - 10.26 - 11.20 11.53 12.13 - 13.10
Valsad - Dahod Intearcity Super Fast Express 12929 - - - - - - - 07.15 07.30 07.48 Maroli 07.57 08.30 08.50 08.59 09.13 09.28 10.02 10.45 Godhara 12.10 Dahod 13.15 - -
MumbaiCenral - Ahemdabad Karnavati Express 12933 13.40 - - 14.17 - - 16.13 16.39 - - - 17.40 - - - 18.26 - 19.30 20.03 20.23 21.03 21.55
Mumbai Central - Surat flaying Rani Super  Fast Express  12921 17.55 - Andheri 18.20 18.40 Palghar 19.30 19.59 20.36 21.04 21.21 21.43 22.16 22.35 - - - - - - - - - -
Mumbai Central - Valsad Fast Pesanjar 59023 18.10 18.21 - 18.53 19.23 20.42 22.04 22.55 - - - - - - - - - - - - - -
Bandra Tm - Ahemdabad Loksakti Express 19143 - - 19.40 20.24 21.58 22.03 22.39 23.07 23.26 23.44 - 00.32 - 01.00 01.17 01.32 - 02.37 03.11 03.31 04.30 04.50
Mumbai Central - Ahemdabad Gujarat Mail 12901 21.45 22.00 - 22.53 Palghar 23.44 - 01.03 - 01.36 - 02.15 - - - 03.18 - 04.20 04.53 05.14 06.08 06.25
Mumbai Central - Vadodara Express 12927 23.30 - - 00.16 - - - - - - - 04.05 - - - 04.56 - 06.05 - - - -
Long Distant Express Train                                              
Bandra Tm - Jammtavi Swaraj Express (Mon., Thu, Fri, Sat) 12471 - - 07.55 08.28 - - 10.25 - - - - 11.47 - - - 12.33 - 13.50 -   To Jammu Tawi  
Mumbai Central - Firopur janta Express 19023 07.25 07.37 - 08.07 Palghar 09.16 10.08 11.05 11.46 12.22 12.48 Maroli 13.01 13.49 14.11 14.21 14.40 14.55 15.33 16.20 -   To Firozpur  
Shikandrabad - Rajkot Express (Mon, Tue, Sat) 17018 Ex. Secu. - - Vasai 06.20 - 08.09 08.40 - - - 10.15 - - 10.59 - - 12.20 13.06 13.26 14.45 15.05
Koimbatur - Rajkot Express (Thu) 16614 Ex. Colm. - - Vasai 08.20 - - 08.40 - - - 10.15 - - 10.59 - - 12.20 13.06 - 14.45 15.05
Mumbai Central - Porbandar Saurastra Express  19215 08.20 08.32 - 09.03 09.40 10.45 11.42 12.25 13.02 13.25 13.57 14.20 14.45 14.55 15.15 15.30 16.08 16.55 17.50 18.15 19.23 20.05
Bandra TM - Amrutsar West Express 12925 - - 11.35 12.14 - 13.31 14.08 14.39 - 15.08 - 15.47 - - - 16.33 - 18.06 - To Amritsar    
Bandra TM - Bhuj Sayaji Express 19115 - - 14.50 15.20 - 16.37 17.18 17.52 18.09 18.27 - 19.06 - 19.34 19.53 20.08 20.50 21.31 22.15 22.38 23.28 23.59
Bandra TM - Bikaner Ranakpur Express 14708 - - 15.00 15.32 Palghar 16.25 - - 18.10 - - - 19.55 - - - 20.40 - 21.55 22.30 22.50 - 00.25
Bandra TM - Jamnagar  Saurastra Janta Express 19017 - - 17.35 18.20 Palghar 19.14 - 20.02 20.46 21.07 21.25 - 22.05 - 22.23 22.50 23.05 - 00.12 00.46 01.06 01.53 02.30
Mumbai Central New Delhi Rajdhani Express 12951 16.40 - - - - 15.46 17.59 - - - - 19.40 - - - - - 21.22 - To New Delhi    
Bandra TM - Bhuj Kachh Express 19131 - - 17.10 17.47 - - - 20.30 - 21.04 - 21.45 - - 22.28 22.53 - 23.59 00.34 00.54 - 02.05
Mumbai Central Nizamudin  A.K. Rajdhani Express 12953 17.40 - Andheri 18.03 18.19 - 15.46 17.59 20.11 - - - 21.04 - - - 21.45 - 22.52 - To Nizamuddin    
Mumbai Central - jaypur Super Fast Express 12955 18.50 - - 19.30 - 02.06 03.07 - - - - 22.45 - - 23.21 - - 00.45 - To Jaipur    
Mumbai Central - Indor Avantika Express 12961 19.05 - - 19.43 - - - 21.55 - 22.29 - 23.08 - - 23.48 00.02 - 01.20 - To Indore    
Mumbai Central Aokha Saurastra Mail 19005 20.25 20.38 - 21.16 Palghar 22.08 23.11 23.39 - - - 00.47 - - - 01.40 - 02.45 03.20 03.40 - 05.15
Bandra TM - Jaypur Aravali Express 19707 - - 21.00 21.41 - 23.00 23.39 - - 00.45 - 01.25 - - - 02.16 - 03.21 03.55 04.18 - 05.35
Pune - Veraval Express (Thu) 11088 -   Vasai Road 23.50   - 01.10 01.46 02.13 - 02.21 - 03.55 - - - 04.46 - 05.51 06.25 06.45 - 08.05
Aernakulam - Ajmer Maru Sagar Express (Sun)  12977 Ex. Ernekulam - - Va R 21.20   - 22.52 - - - - 00.25 - - - - - 02.20 - To Jaipur    
Mumbai Central - Amrutsar Gold Temple Mail  12903 21.25 - - 22.04 - - - - - - - 01.05 - - - - - 03.03 - To Amritsar    
Bandra TM - Patna Express (Mon) 19049 - - 15.45 16.27 - - 17.59 18.00 18.23 19.26 20.40 - - - - - - - - To Patna    
Bandra TM - Daheradun Express 19019 - - 23.40 00.20 Palghar 01.29 02.09 02.45 03.12 03.49 04.07 - 04.45 - - 05.25 05.40 06.11 06.55 - To Dehradun    
Trivendram - Veraval Express(Mon) 16334 -   Vasai Road 22.55   - Boisar 23.45   01.17 - 02.13 - 02.55 - - 03.35 - - 04.55 05.26 - 06.30 07.05
Nagarkoil - Gandhidham Express (Tue) 16336 -   Vasai Road 22.55   - - - 01.17 - - - 02.55 - - 03.35 - - 04.55 05.26 05.43 06.30 07.05
Aernakulam - Aokha Express (Wed, Thu) 16338 -   Vasai Road 22.55   - - - 01.17 - 02.13 - 02.55 - - 03.35 - - 05.03 05.34 - 06.30 07.05
Bandra TM - Gorakhapur Avadh Express (Tue, Wed, Fri, Sun) 19037 - - 22.40 23.18 Boisar 00.21   01.33 02.03 - - - 03.08 - - 03.57 - - 05.22 - To Gorkhpur    
Bandra TM - Mujfarabad Express (Mon, Thu, Sat) 19039 - - 22.40 23.18 Boisar 00.21   - 02.03 - - - 03.08 - - 03.57 - - 05.22 - To Muzafarpur    
Pune - Ahemdabad Ahinsa Express (Wed) 11096 Ex. Pune     Vasai 23.50   01.10 01.46 02.13 - 03.04 - 03.55 - - - 04.46 - 05.51 06.25 06.45 - 07.45
Pune - Bhuj Express (mon) 11092 Ex. Pune     Vasai 23.50   - 01.46 02.13 - 03.04 - 03.55 - - - 04.46 - 05.51 06.25 06.45 07.28 08.05
Bengalor - Jodhapure Express ( Mon, Wed) 16508 Ex. Banglore     Vasai 23.20   - 01.01 01.30 - - - 03.20 - - - 04.13 - 05.25 05.59 06.21 - 07.40
Maisur - Ajmer Express (Tue, Thu) 16210 Ex. Maysor     Vasai 23.20   - 01.01 01.30 - - - 03.20 - - - 04.13 - 01.25 05.59 06.21 - 07.40
Puri - Aokha Express (Sun) 18401 - - - - - - - - - - - 23.55 - - - - - 01.50 - - - 04.00
Puri - Ahemdabad Express (Tue, Thue, Fri, Sat) 12843 - - - - - - - - - - - 03.42 - - - 04.33 - 05.35 - 06.31 - 07.25
Puri - Ahemdabad Express (Wed) 18405 - - - - - - - - - - - 03.42 - - - 04.33 - 05.35 - - - 07.25
Ahemdabad - Nagpur Prerna Express (Wed, Sat) 11454 - - - - - - - - - - - 23.55 - - - 00.42 - 01.50 02.19 02.37 - 03.40
Havara - Ahemdabad Super Express 12834 - - - - - - - - - - - 09.12 - - - 09.58 - 11.00 11.47 12.22 13.04 13.25
Chenai - Ahemdabad Navjivan Express 12656 - - - - - - - - - - - 15.12 - - 15.48 - - 17.08 17.41 18.30 18.53 19.10
Benglor - Ahemdabad Express (Sun) 16502 - - - - - - - - - - - 23.55 - - 00.01 - - 01.25 01.58 - 03.13 03.45
Chenai - Igamor Jodhapure Express (Sat) 16125 - - - - - - - - - - - 21.22 - - - - - 23.10 - - - 01.20
Bandra TM - Surat Super Fast Express 12935 - - 06.50 07.28 08.00 Boisar 08.36 09.31 10.00 - 10.30 - 11.10 - - - - - - - - - -
Dadar TM - Ajmer Super Express ( Mon, Thu, Sat) 12989 - 14.35 - 15.06 - - - 17.17 - 17.51 - 18.30 - - - 19.24 - 20.30 - 21.26 - 22.40
Bhilad - Vadodara Express 19113 - - - - Bhilad 16.25   16.39 17.06 17.23 17.42 - 18.17 18.55 18.51 19.18 19.33 20.09 20.45 - - - -
Surat- Hapa / Jamnagar 1/C Express 19059 - - - - - - - - - - - 13.55 - 14.01 14.15 14.30 - 15.31 16.05 16.30 - 18.00
Pune - Jodhpur  Express (Sun) 11090 - - - - - 01.10 01.46 02.13 - 03.04 - 03.55 - - - 04.46 - 05.51 06.25 06.45 07.28 08.05
Bandra TM - Bhavnagar Super Fast Express 12971 - - 21.25 22.08 - - 00.02 00.34 - - - 01.40 - - - - - 03.30 - 04.25 - 05.45
Bandra - Nizamudin Yuva Express ( Fri) 12247 - - 16.55 - - - - - - - - 20.07 - - - - - 21.51 - - - -